Wstęp do tarota

Tarot jest talią kart używanej do gry, wróżenia lub medytacji. Początki tarota sięgają XV wieku.

Współczesna talia tarota „wróżebnego” obejmuje standardowo 78 kart w dwóch podstawowych grupach, określanych jako Wielkie Arkana (22 karty) i Małe Arkana (56 kart). Na strukturę ówczesnego tarota największy wpływ miał Zakon Złotego brzasku oraz filozofia ezoteryczna Kabały, z której zaczerpnięto strukturę energetyczną oraz symbolikę.